Image

Zajedničkom aktivnosti sa KJKP "Rad" uklonili smo otpad sa ulice Mošćanica: Molimo građane da ne bacaju smeće i otpad na ulice

Sve češće su prijave građana o neodgovornom postupanju pojedinaca i neprikladnom odlaganju otpada na nedozvoljena mjesta u općini Stari Grad Sarajevo. U posljednjem slučaju, građani su uputili primjedbe na veće količine otpada u ulici Mošćanica, stavljajući naglasak na odgovornost svih nas prema okolišu.

Izlaskom na teren, i sami smo zabilježili fotografije koje su zapanjujuće, ne samo zbog količine otpada već i zbog mjesta na kojem se nalazi. Ovo nije slika koja priliči našoj općini i glavnom gradu.

Općina Stari Grad Sarajevo je u prošlosti poduzimala korake za uklanjanje ovakvih nelegalnih odlagališta, a danas je nadležno Kantonalno javno komunalno preduzeće "Rad" angažovano sa svojim ekipama kako bi hitno reagovali na situaciju u ulici Mošćanica i vratilo je u prihvatljivo stanje.

Apelujemo na građane da povedu računa o zaštiti okoliša, ali i o zdravlju svojih sugrađana, te da ne odlažu otpad na lokacije koje nisu odobrene za tu svrhu. Ulice i naselja Starog Grada trebaju biti naša ponosna baština koju treba čuvati za buduće generacije. Na svima je nama obaveza da svojim primjerom pokažemo našoj djeci kako se voli i čuva svoja općina.

Očuvanje čistoće i ljepote našeg grada nije samo zadatak KJKP "Rad", već je to obaveza svakog građanina. Molimo vas da se odgovorno ponašate prema okolišu i da zajedno radimo na stvaranju ljepšeg i čistijeg Starog Grada.

Općina Stari Grad Sarajevo će u junu organizovati godišnju akciju čišćenja naše općine.