Image

U toku obnova dokumenata za pravo na dječiji dodatak

Prema informacijama općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u toku je obnova dokumentacije za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, po boračkom i socijalnom osnovu.

Do sada su pravo na dječiji dodatak ostvarivala 652 korisnika kojima je rješenja izdavala Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad, a sredstva su uplaćivali Ministarstvo za boračka pitanja KS i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Ova rješenja istekla su zaključno sa 31.08.2021. godine, te je potrebno ponovo predati zahtjeve za ostvarivanje ovog prava.

“Služba je u prethodnom periodu uputila pozive ratnim vojnim invalidima, invalidnosti od 20-80%, čija djeca ostvaruju pravo na dječiji dodatak da podnesu zahtjeve za isti. Pravo na dječiji dodatak imaju djeca starosti do 18 godina koji su redovni učenici, kao i studenti, a zahtjeve moraju predati do 30.septembra,”pojasnila je Safija Šehović, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.

Dodala je da zahtjeve moraju predati i roditelji i djeca sa 100% invalidnosti koji pravo na dječiji doplatak ostvaruju na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, civilnim žrtvama rata i zaštiti porodica sa djecom. “Takvih korisnika smo imali 574 i njihova rješenja istekla su 31. augusta, te moraju predati nove zahtjeve. Očekujemo približno isti broj korisnika i u ovoj godini,” izjavila je pomoćnica Šehović.

Inače, visina dječijeg dodatka iznosi 52,50 KM, a uvećanog dječijeg dodatka 78,75 KM. Svi zahtjevi moraju se predati do kraja ovog mjeseca.