Image

U četvrtak, 30. novembra, 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održat će 31. redovnu sjednicu u četvrtak, 30. novembra, 2023. godine u Sali 1 Općine Stari Grad Sarajevo , sa početkom u 10:00 sati.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 

 1. Usvajanje Zapisnika o radu na 30. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, koja je održana dana 26.10.2023. godine.
 2. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika.
 3. Izbor i imenovanje.
 4. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata samostalnog vijećnika:

4.1 Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata samostalnog vijećnika Ajdina Holjana.

 1. Prijedlozi akata iz oblasti Službe kabineta Općinskog načelnika:

5.1 Nacrt Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024.-2027. godina.

5.2 Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o finansijskoj reviziji Općine Stari Grad Sarajevo za 2022. godinu.

 1. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa:

6.1 Prijedlog Odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, BH TELECOMU d.d. Sarajevo, na lokalitetu Barice, na zemljištu označenom kao k.č. 437/146 k.o. Hreša.

 1. Prijedlozi akata iz oblasti privrede.
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju i djelokrugu rada službi Općine Stari Grad Sarajevo.
 3. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog oglasa za imenovanje zamjenika Pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo.
 4. Prijedlog Zaključka o pokretanju aktivnosti za formiranje Javnog preduzeća Općine Stari Grad Sarajevo.
 5. Prijedlozi akata iz oblasti finansija:

11.1 Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. do 30.09.2023. godine.

11.2 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu (Rebalans Budžeta).

 1. Informacija o dodjeli u zakup poslovnih prostora putem Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora, objavljenog dana 09.10.2023. godine.

 

Materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje.