Image

RBI: OBJAVA REZULTATA ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE I PROMJENA PROGNOZE

Nakon prilično snažnih rezultata od redovnog poslovanja u prvom kvartalu, zabilježeno je i poboljšanje vidljivosti u smislu ekonomskih posljedica zbog COVID-19 na tržištima na kojima Raiffeisen bank International AG posluje. Ovo je omogućilo bolju procjenu očekivanih budućih uticaja na poslovanje i dovelo do ažuriranja prognoza:

  • Očekujemo umjeren rast kredita u 2020. godini
  • Trenutno se očekuje da će koeficijent rezervisanja za finansijsku 2020. godinu biti negdje oko 75  baznih poena, ovisno o dužini i težini poremećaja.
  • Cilj nam postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata u srednjem roku, te vršimo procjene koliko će aktuelne okolnosti uticati na koeficijent u 2021. godini.
  • U srednjem roku, cilj nam je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata. Trenutno, a na osnovu naših najboljih procjena, očekujemo da će u 2020. konsolidovani povrat na kapital biti u srednjim jednocifrenim vrijednostima.  
  • Potvrđujemo da je naš srednjoročni cilj CET1 koeficijent od oko 13 procenata.
  • Na osnovu ovog cilja, namjeravamo distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.

 

RBI je također objavila svoj Izvještaj za prvi kvartal 2020. godine, koji se nalazi online na stranici http://qr012020.rbinternational.com.

 

Bilans uspjeha izražen u milionima eura

Q1/2020

Q1/2019

Q4/2019

Neto kamatni prihod

881

825

881

Neto prihod od provizije

448

402

489

Neto prihod od trgovine i rezultat fer vrijednosti

37

(52)

70

Opći administrativni troškovi 

(755)

(724)

(848)

Ostali rezultati

(82)

(26)

(151)

Poslovni rezultat

650

489

794

Nameti i posebne vladine mjere

(128)

(114)

(21)

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva

(153)

(9)

(154)

Dobit prije oporezivanja

286

340

468

Dobit poslije oporezivanja

207

259

380

Konsolidovana dobit

177

226

353

 

 

Bilans stanja izražen u milionima eura

31/03/2020

31/12/2019

Krediti klijentima

92.198

91.204

Depoziti od klijenata

97.084

96.214

Ukupna aktiva

155.596

152.200

Ukupna ponderisana aktiva (RWA)

78.181

77.966

 

 

Ključni koeficijenti

31/03/2020

31/12/2019

Koeficijent problematičnih eksponiranosti (NPE)

2,0%

2,1%

Koeficijent pokrivenosti NPE

62,4%

61,0%

CET1 koeficijent (potpuno ispunjen, uključujući rezultat)

13,0%

13,9%

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen, uključujući rezultat)

16,8%

17,9%

 

Ključni koeficijenti

Q1/2020

Q1/2019

Q4/2019

Neto kamatna marža (prosječna kamatonosna aktiva)

2,43%

2,43%

2,47%

Cost/income ratio

53,8%

59,7%

51,7%

Koeficijent rezervisanja (prosječni krediti klijentima)

0,66%

0,04%

0,65%

Konsolidovani povrat na kapital

5,6%

7,9%

12,8%

Zarada po dionici u EUR

0,49

0,64

1,03