Image

Pri kraju izrada Socijalne karte Starog Grada: Ubuduće ciljano usmjeravanje pomoći prema najpotrebnijim

Pilot projekat izrade Socijalne karte Starog Grada kojem je osnovni cilj detektovati najugroženije kategorije i na osnovu toga ubuduće usmjeravati pomoć prema onima kojima je najpotrebija, ušao je u završnu fazu.

Kako su nam potvrdili iz Službe za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Općine Stari Grad, završeno je anketiranje domaćinstava tri mjesna područja: Toka-Džeka, Sedrenik i Širokača. “Kroz ovaj projekat bit će unaprijeđene usluge Općine Stari Grad u oblasti socijalnih davanja. Do sada smo izvršili anketiranje ukupno 1.015 domaćinstava, a trenutno se radi izrada softvera koji će sadržavati ove podatke i biti na raspolaganju nadežnim općinskim službama za ciljano i što bolje djelovanje. Za ove poslove izabrana je firma Teneo, a softver bi trebao biti završen do kraja oktobra,” izjavila je Selma Velić pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica. “Također smo, u okviru projekta, potpisali ugovore sa devet korisnika socijalnih usluga u svrhu zapošljavanja i samozapošljavanja u vrijednosti oko 65.000 KM,” dodala je Velić. Pojasnila je da je ovo pilot projekat, ali da će biti nastavljen i da je već počelo anketiranje domaćinstava i u ostalim mjesnim zajednicama Starog Grada koje će također biti dijelom jedinstvenog infomacionog sistema, tj. Socijalne karte Starog Grada.

Projekat “Socijalna karta Starog Grada” je dio Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021. godine, a pripremila ga je Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Općine Stari Grad. Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH kroz Federalno ministarstvo finansija, kao i Vlada Švicarske putem Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.

Projekat „Socijalna karta Starog Grada“ je vrijedan 167.836,50KM, od toga Općina Stari Grad učestvuje sa 68.269,50 KM, a Vlada FBiH i Vlada Švicarske sa 99.567,00 KM.

Implementacijom ovog projekta i uspostavom informacionog sistema koji će sadržavati tačne i relevantne podatke o socijalnom statusu stanovnika Starog Grada bit će ostvarene mogućnosti planiranja adekvatnih mjera socijalne politike na poboljšanju životnih i radnih uslova građana općine Stari Grad.