Image

Preliminarna lista stipendista iz porodica boračke populacije

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za boračku-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo objavljuje preliminarnu rang listu korisnika stipendija na osnovu Javnog konkursa za stipendiranje djece boračke populacije u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini.

Na preliminarnoj listi nalazi se 196 dobitnika stipendija (112 učenika i 84 studenata), a lista će postati konačna nakon isteka žalbenog roka.

Pravo učešća na Javnom konkursu koji je objavljen 23.10.2023. godine, imala su djeca boračke populacije (djeca umrlih, poginulih, nestalih branilaca, djeca RVI, djeca demobilisanih branilaca, dobrovoljaca, organizatora otpora, ratnih vojnih zarobljenika, djeca lica zaslužnih u odbrambeno - oslobodilačkom ratu i agresiji na BiH), koja imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo najmanje jednu godinu dana prije podnošenja prijave na Javni konkurs za ostvarivanje prava na stipendiranje djece boračke populacije i koja su na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i visokoškolskog obrazovanja.

Preliminarnu rang listu dobitnika stipendija pogledajte ovdje.