Image

Porodilje u Starom Gradu dobijaju uvećane jednokratne naknade: Za nepuna dva mjeseca isplaćeno 12.250 KM za 23 porodilje

 

Zahvaljujući novom Pravilniku o dodjeli jednokratnih novčanih naknada porodiljama u Starom Gradu koji je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo na sjednici održanoj 27. jula ove godine, u Starom Gradu porodilje već primaju značajno uvećane jednokratne naknade. Riječ je o jednokratnim naknadama na koje stiču pravo sve porodilje iz Starog Grada pod uslovom da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području općine Stari Grad Sarajevo kao i da porodilja ima prijavljeno prebivalište na području ove općine najmanje godinu dana do rođenja djeteta. Svaka porodilja ima pravo podnijeti zahtjev općinskoj Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta.

 

Prema podacima ove službe, od stupanja na snagu novog Pravilnika, ukupno 23 porodilje ostvarile su pravo na uvećane naknade. Njima je iz budžeta ukupno isplaćeno 12.250 KM, a od toga je bilo 20 porodilja koje su dobile naknadu za rođenje prvog ili drugog djeteta, dvije porodilje za rođenje trećeg djeteta i jedna za rođenje petog djeteta.

Novim Pravilnikom o dodjeli jednokratnih novčanih naknada porodiljama u Starom Gradu propisano je da jednokratna naknada porodiljama za prvo i drugo dijete iznosi 500 KM (ranije iznosila 300 KM), a za treće i svako naredno novorođeno dijete, naknada iznosi 750 KM (ranije iznosila 450 KM). Također, porodicama koje dobiju blizance bez obzira na broj djece u porodici, predviđena je naknada od 1.500 KM.

 

Općina Stari Grad Sarajevo još prije dvadesetak godina postala je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je uvela praksu jednokratnih naknada – čestitki za porodilje. Kako bi se pružila podrška lokalne zajednice porodicama koje su dobile prinovu, običaj je bio da se posjeti svaka mlada majka i odnese joj se cvijeće i čestitka – jednokratna naknada. S vremenom su se prakse mijenjale, ali je pomoć porodiljama ostala kontinuirana, a podaci nadležne Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine potvrđuju uspješnost ove prakse. Posljednjih desetak godina, porodilje u općini Stari Grad Sarajevo primile su više od milion KM ove vrste podrške.