Image

Općina Stari Grad Sarajevo putem Javnog oglasa nudi mogućnost zakupa 11 poslovnih prostora

Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za privredu, obavještava građane da je raspisala Javni oglas za dodjelu u zakup 11 poslovnih prostora na području Starog Grada.

Stari Grad je među najposjećenijim turističkim destinacijama u Bosni i Hercegovini što itekako doprinosi razvoju poslovanja privrednih subjekata i čini ga veoma povoljnim poslovnim okruženjem.

Poslovni prostori koji se mogu iznajmiti su smješteni na sljedećim lokacijama:

 1. Mehmed-paše Sokolovića broj 12
 2. Franjevačka broj 28
 3. Obala Kulina bana broj 21
 4. Muse Ćazima Ćatića broj 10
 5. Tešanjska broj 3
 6. Bakarevića broj 11
 7. Muse Ćazima Ćatića broj 16
 8. Besarina čikma broj 1
 9. Trg fra Grge Martića broj 4
 10. Zelenih beretki broj 14
 11. Jelića broj 3

Javni oglas je otvoren za prijave osam dana, počevši od danas, 20.03.2024. godine. Svi detalji o poslovnim prostorima i načinu prijave dostupni su na sljedećim linkovima:

Općina Stari Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane zakupce da se prijave na ovaj oglas, popune prijavne obrasce i iskoriste priliku za zakup kvalitetnih poslovnih prostora na lokacijama u Starom Gradu. Za sva dodatna pitanja i informacije, možete se obratiti Službi za privredu Općine Stari Grad Sarajevo.