Image

Obavještenje građanima: Uvedeno novo pravo na personalnu asistenciju za najteže RVI

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo obavještava građane da je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.

Ovim izmjenama i dopunama je uvedeno novo pravo na personalnu asistenciju za ratne vojne invalide - paraplegičare i ratne vojne invalide 100 posto, te grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od druge osobe. Zakon je objavljen u Službenim novinama Kantona Sarajevo, 11. marta, 2021. godine.

Ovim putem pozivaju se lica kojima je priznat status ratnog vojnog invalida paraplegičara i ratnog vojnog invalida I grupe (I i II stepena), a koji ostvaruju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, da nadležnoj općinskoj službi podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečna primanja za personalnu asistenciju. Zahtjev je svima upućen na kućne adrese, a može se preuzeti i u Šalter sali Općine Stari Grad - šalter broj 3.

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o licima sa visokim stepenom invalidnosti, nadležna općinska služba će za svakog podnosioca zahtjeva, prikupiti dokumentaciju koju u skladu sa Zakonom može pribaviti službenim putem, a ostali dio dokumentacije stranke su dužne priložiti.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona: 033 282 394 ili 033 282 309.