Image

NOVITET U PONUDI RAIFFEISEN INVESTA - PRVI FOND SA DOSPIJEĆEM NA NAŠEM TRŽIŠTU

Učinite investiciju mjeseca mogućom!

Razmišljate o budućnosti i željeli biste imati veću materijalnu sigurnost? Proizvodi Raiffeisen INVEST-a su vam na raspolaganju za ostvarenje ovakvih težnji. 

U skladu s tim, kreiran je Raiffeisen BOND 2026 - prvi fond sa dospijećem na našem tržištu kojim upravlja Raiffeisen INVEST. Ulaganje u Fond investitorima omogućava visoku diverzifikaciju, transparentnost, likvidnost i profitabilnost ulaganja u skladu sa pripadajućim rizicima ulaganja, kao i profesionalno upravljanje imovinom. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća, te predstavlja odličan izbor za planiranje finansijske budućnosti i ostvarenje ciljeva.

Kupovinu udjela u fondu klijenti mogu obaviti isključivo u toku javne ponude koja traje do 28.02.2024. godine i to u sjedištu Raiffeisen INVEST-a na adresi Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, te poslovnicama Raiffeisen banke na području FBiH. Minimalni iznos uplate u Raiffeisen BOND 2026 iznosi 5.000,00 KM, a fond dospijeva na dan 20.12.2026. godine.

Fondovi s dospijećem se osnivaju na unaprijed određen rok, sa dospijećem na određeni datum. Od niza prednosti zbog kojih se klijenti odlučuju na ulaganje u fond sa dospijećem izdvaja se predvidivost prinosa koja postoji zbog toga što se odredi datum dospijeća fonda i potom fond ulaže u finansijske instrumente, pretežno dužničke, sa dospijećima kraćim od dospijeća fonda. Ulagači u fond postaju vlasnici velikog broja vrijednosnih papira u koje fond ulaže, te postižu diverzifikaciju ulaganja i smanjuju rizik u odnosu na ulaganje u pojedinačne vrijednosne papire.

Detaljnije informacije o jedinstvenoj ponudi Raiffeisen BOND 2026 dostupne su na: https://www.raiffeiseninvest.ba/Publication/Read/javna-ponuda-za-prodaju-udjela-raiffeisen-bond-2026-otvoreni-investicijski-fond-sa-javnom-ponudom