Image

KJKP „Rad“ do kraja mjeseca besplatno dijeli kompostere

Općina Stari Grad Sarajevo obavještava građane da Kantonalno komunalno preduzeće „Rad“ ima određeni broj kompostera na raspolaganju, te ih besplatno dijeli građanima Kantona Sarajevo do kraja novembra.

Na ovaj način se žele potaknuti domaćinstva na smanjenje proizvodnje komunalnog otpada. 

Potrebna dokumentacija je sljedeća:

- Izmireni računi za odvoz otpada u KJKP”RAD”

- Zahtjev za komposter

-Ovjerena kopija CIPS-ove prijavnice

-Ovjerena izjava u opštini da posjedujete minimalno 50m2 obradivog zemljišta ili registrovanu plasteničku proizvodnju

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati broj telefona 033/892-000 ili e-mail adresu ervin.kolar@rad.com.ba