Image

Gradski savjet o političko-pravnom i zakonskom položaju Grada Sarajeva

Danas je održan izuzetno produktivan sastanak sa uvaženim članovima Gradskog savjeta.

U fokusu je bio političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva sa mogućnostima reforme zakonskih nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva.

Sputan - teritorijalno nametnutom neprirodnom diobom, ograničenim nadležnostima, oduzetom imovinom i simboličnim budžetom, koji je manji od budžeta sarajevskih općina.

Skoro tri decenije je na čekanju i donošenje zakona o glavnom gradu države što Grad Sarajevo, također, sprječava da obavlja svoje ustavne funkcije.

Shodno tome, na sastanku Gradskog savjeta odlučeno je da Gradsko vijeće prema Skupštini Kantona Sarajevo uputi inicijativu za reformu zakonskih nadležnosti i teritorijalne organizacije Grada Sarajeva a prema naučnoj osnovi utemeljenoj preporukama Međunarodne naučne konferencije „Političko-pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u BiH: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije“, održane u ANU BiH u novembru 2022. godine.

Ovim se žele zadovoljiti interesi i potrebe građana Sarajeva kako bi i sami građani mogli utjecati na urbani, ekonomski, socijalni i kultuirni razvoj svoga grada.

Također, svjesni potreba i obaveza na evropskom putu naše zemlje, moramo nastaviti jače i brže s primjenom standarda na temelju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

S ciljem da ispunimo misiju dobre lokalne uprave a time učinimo sretnijim i zadovoljnijim naše građane koji to od nas očekuju i koji to, prije svega, i zaslužuju.