Image

Zbog rekonstrukcije DZ Stari Grad od danas izmješteni Dispanzer za školsku djecu i omladinu i Služba porodične medicine

Zbog adaptacije i rekonstrukcije Doma zdravlja Stari Grad koja je počela 25. marta, 2019. godine i Dispanzer za školsku djecu i omladinu i Služba porodične medicine su dislocirani.

Od danas (08. april), stručni pedijatrijski timovi Doma zdravlja Stari Grad , pružat će zdravstvene usluge za Dispanzer za školsku djecu i omladinu u Ambulanti porodične medicine Logavina.

Također, od danas ljekari i medicinske sestre Službe porodične medicine zdravstvene usluge pružat će na dva lokaliteta, u Ambulantama Bistrik i Kovači.

Podsjećamo, od 03. aprila Dispanzer za predškolsku djecu (pedijatrija) dislociran je na lokalitet Ambulante porodične medicine Podhrastovi. Služba za laboratorijsku dijagnostiku izmještena je u Dom zdravlja Centar-Vrazova.