Image

Zbog popravljanja kvarova na više lokacija brojne sarajevske ulice i danas bez vode

Iz KJKP Vodovod i kanalizacijaza danas su najavljene popravke kvarova na više lokacija zbog čega će brojne ulice i naselja imati probleme s vodosnabdijevanjem. Stabilizacija se očekuje do 16 sati.

Popravke kvarova vršit će se na lokacijama Reisa Fehima Spahe čikma, Aleja Lipa, Gornji Velešići, Logavina, Kulenvakufska, Nadosijek, Vlakovo, Jusufa Tanovića, Šumarska, Olimpijska, Trg Sarajevske olimpijade, Pijačna, Čadordžina, Bakarevića, Gornji Hotonj, Donji Hotonj, ispiranje cjevovoda i prebacivanje priključaka u ulici Muse Ćazima Ćatića te vezanje cjevovoda u Logavinoj. 

Tokom popravke kvarova dolazit će do poremećaja u vodosnabdijevanju u slijedećim ulicama/naseljima: Reisa Fehima Spahe čikma, Aleja Lipa, Porodice Ribar, Trg Heroja, Džamijska, Nadosjek, Vlakovo, Rogačići, Dr. Jusufa Tanovića, Šumarska, Hambina Carina, Kulenvakufska, Gornji Velešići, Velešići, Isaka Samokovlije, Čadordžina, Bakarevića, Hulusina, Hrvatin, Olimpijska, Trg Barcelone, Trg Sarajevske Olimpijade, Grada Kalgarija, Salke Nazečića, Pijačna, Tvornička, Joze Penave, Gornji Hotonj, Donji Hotonj, Orahov brijeg, Branilaca Hotonja, Mitra Šućura, Barica i Igmanska.

U terminu od 09 do 14 sati vršit će se radove na vezivanju novopoloženog cjevovoda u ulici Logavina, usljed čega će bez vodosnabdijevanja biti ulice Toromanova, Logavina, Potoklinica, Adžemovića, Kečina, Glodžina, Hrgića, Sagrdžije, Sunulah efendije, Ulomljenica, Safvet-bega Bašagića, Hasana Kaimije, Kasima-efendije Dobrače, Abdesthana, Porčina, Piruša, Halilbašića, Nadmlini, dio naselja Kovači i Mehmeda Handžića.