Image

Završeni radovi na dogradnji škole “Behaudin Selmanović” u naselju Briješće

Osigurani bolji uslovi za školovanje i odvijanje nastavnog procesa

Učenici Osnovne škole “Behaudin Selmanović”, u naselju Briješće, jedne od najstarijih škola u
Sarajevskom kantonu, od drugog polugodišta ove godine imat će znatno bolje uslove za školovanje.
Završeni su radovi na dogradnji škole, a u toku je montaža školske opreme i pratećeg namještaja.
Učenicima, nastavnicima i ostalim zaposlenima u ovoj obrazovnoj ustanovi na raspolaganju će biti
nove i opremljene učionice, nova školska biblioteka, gdje će djeca moći provoditi slobodno vrijeme
čitajući, kao i ulazni hol, te prostorije za pedagoga škole.
Također, učenicima su na raspolaganju i potpuno obnovljene učionice u prizemlju škole, u kojima je
ranije bila vlaga, a čijom adaptacijom su osigurani znatno bolji uslovi za rad.
Realizacijom projekta dogradnje školskog objekta, izgrađenog prije 77 godina, povećan je kapacitet
školskog prostora, olakšano odvijanje nastavnog procesa i omogućeni su znatno bolji uslovi za
obrazovanje sadašnjih učenika i budućih generacija.
U sklopu radova urađena je fasada i novi krov objekta, a početkom nove građevinske sezone
planirani su i radovi na vanjskom uređenju.