Image

Započeli radovi druge faze uređenja dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju

Kako je najavio općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, početkom ove sedmice su započeli radovi  druge faze projekta sanacije dijela Ulice Armije RBiH na Kromolju. Ukupna dužina ove dionice iznosi oko 250 metara, a počinje od broja 42a prema naselju Poljine. Finansijer projekta je Općina Centar koja je za ovu namjenu u ovogodišnjem budžetu izdvojila 100.730 KM. Za izvođača radova je odabrana građevinska firma „Grakop„ iz Kiseljaka.

Ukoliko dozvole vremenske prilike završetak radova ove faze pomenutog projekta je planiran za 30 dana.

Elaborat sanacije dijela Ulice Armije RBiH je uradila projektantska firma „Saraj inženjering“. Na osnovu ovog dokumenta tokom izvođenja radova predviđeno je uklanjanje postojećih ivičnjaka, te starog asfalta. Nakon toga će biti postavljen novi nosivi sloj podloge i odgovarajući tampon.

Planirano je postavljanje 1.240 metara kvadratnih novog asfalta, te 420 metara novih ivičnjaka. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda biće izgrađen kanal za drenažu, te položeno novih 210 metara plastičnih cijevi za odvodnju. Biće izgrađeno pet novih uličnih slivnika koji će sa 210 metara novih plastičnih cijevi biti spojeni na gradsku odvodnu mrežu. Za izmjenu režima saobraćaja od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo pribavljena su potrebna odobrenja.

Pomenuta građevinska firma bila je angažovana i na realizaciji prve faze uređenja dijela Ulice Armije RBiH, od raskrsnice sa novom saobraćajnicom kod Gradskog porodilišta „Zehra Muidović“ na Jezeru prema Kromolju u dužini od 350 metara, koje je također finansirala Općina Centar u iznosu od 168.000 KM.

Gradilište je posjetio i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zajedno sa vijećnikom Velijom Katicom, savjetnikom za investicije Mustafom Resićem i pomoćnikom za investicije, komunalni razvoj i planiranje Samirom Šehovićem.

Ovom prilikom je načelnik Ajnadžić upoznat sa detaljima realizacije projekta.