Image

Zakonske osnove beckog Pravnog zastupnistva za zastitu okolisa (WUA)

Zakonske osnove beckog Pravnog zastupnistva za zastitu okolisa (WUA) stvorene su 1993. godine "Zakonom o Institucijama za zastitu okolisa". Ovim pokrajinskim zakonom nije utemeljeno samo ovo pravno zastupnistvo vec i odbori za zastitu okolisa u predstavnistvima okruga kao i Vijece strucnjaka za pitanja zastite zivotne sredine. Zakonom je regulirano financiranje iz sredstava grada Beca, podrska odsjeka magistrata i sluzbenih eksperata kao i neovisnost zastupnika za pitanja zastite zivotne sredine, duznost koju od 1993. obavljaju dvije zastupnice u dva mandata.

Od 2002. godine WUA je i prva instanca za aktivnosti grada Beca usmjerenih protiv nuklearne energije, a od 2005. godine upravlja i programom menadzmenta zivotne sredine "PUMA", koji je aktivan na podrucju cijelog grada.

Poznavanje cinjenica kao najbolja podrska svim stanovnicima Beca

Godisnje se zastupnistvu telefonski obrati oko 850 do 900 gradjana pri cemu se postavljaju upiti o svim podrucjima zastite okolisa i prirode iz direktnog zivotnog okruzenja, ukljucujuci i projekte u blizoj i daljoj okolini, pitanja upravljanja povrsinama ili podrucja razvoja grada.

Upiti se ne obradjuju putem call centara vec ih zaprimaju kompetentni suradnici WUA-e. Korisne i opsirne informacije na web stranicama grada Beca kao i WUA-e odgovaraju unaprijed na odredjena pitanja, tako da za kompleksnije upite ostaje vise vremena, a moguca su i razgledavanja kao i direktni kontakti.  

Becko Pravno zastupnistvo za zastitu okolisa dodatno se bavi i savjetovanjima vezanim za projekte kako bi sprijecila ili umanjila negativne posljedice projekata po zivotnu sredinu.

Ovdje bi trebalo spomenuti savjetovanja za planere, arhitekte i arhitektice, za one koji apliciraju za gradjevinsku dozvolu kao i za poslovne ljude o tematskim kompleksima o primjerice zastiti prirode i zivotnja, gradjevinama i svjetlu, ublazivanju posljedica klimatskih promjena, ozelenjavanju, upravljanju vodenim resursima kao i o energetskoj ucinkovitosti i obnovljivoj energiji.  

Osim toga, od koristi su svi projekti i stavovi gradjana Beca i izvan Beca, bilo da se radi o upoznavanju djece sa prirodom ili dezinfekciji i zastiti prirode, edukaciji pedagoga i pedagoginja ili o stavovima o zelenom podrucju, energetskim temama, gradjevinama u vrijeme klimatskih promjena ili o mnogim drugim temama.