Image

Za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi 335 penzionera dobilo pomoć Općine Centar

 nastojanjima da osobama treće životne dobi obezbijedi kvalitetniji život, Općina Centar predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem godinama u kontinuitetu izdvaja finansijska sredstva za pomoć ovoj populaciji, a posebno onima koji nisu u mogućnosti sa njihovim minimalnim penzijama nabaviti osnovne životne potrepštine, među kojima su svakako i lijekovi. Imajući u vidu da od ukupno 12.000 penzionera sa područja središnje sarajevske općine, njih oko 6.000 ima minimalnu penziju od 326 maraka mjesečno, Općina Centar je u budžetu za 2017. godinu obezbijedila 65.000 maraka za subvencioniranje penzionerima nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je za tu namjenu izdvojeno 45.000 maraka. Od početka godine ovu vrstu pomoći dobilo je 355 penzionera, za što je iz općinskog budžeta izdvojeno 33.783 KM. Načelnik Ajnadžić je donio u aprilu ove godine Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za kupovinu lijekova penzionerima sa područja općine Centar. Pravilnikom su utvrđeni kriteriji i način dodjele ove pomoći penzionerima za kupovinu lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi lijekova, a na osnovu preporuke ljekara specijaliste ili konzilija i predračuna iz apoteke za određeni period u toku tekuće godine. Sredstva ovog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Općine Centar. Ranijih godina raspodjela sredstava za jednokratne novčane pomoći penzionerima za kupovinu lijekova koji nisu na esencijalnoj listi vršila se putem Udruženja penzionera Centar odnosno njihovih povjerenika u mjesnim zajednicama.