Image

Vodostaj Une premašio kritičnu tačku za osam centimetara

Kako i dalje ima snijega u Bihaću, čija visina iznosi 41 centimetar i smanjuje se u prosjeku dnevno za desetak centimetara usljed visokih temperatura očekuje se dalji rast rijeke Une.

Usljed daljnjeg topljenja snijega u porastu je većina rijeka u Bosni i Hercegovini, a rijeka Una prešla je kritičnu tačku.
Tako je vodostaj rijeke Une u Bihaću 108 centimetara što je osam centimetara više od kritične tačke (100 centimetara) i ima tendenciju rasta. 

Vodostaj rijeke Sane u Sanskom Mostu iznosi 284 centimetra i za oko sto centimetara je manji od kritične tačke. Ali, kako u Sanskom Mostu i dalje ima 20 centimetara snijega očekuje se da će usljed njegovog topljenja nivo rijeke Sane i dalje rasti. 

Raste i vodostaj rijeke Jale u Tuzli koji iznosi 117 centimetara i ima tendenciju daljnjeg rasta. 

U padu je nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija) koji iznosi 116 centimetara, kao i rijeke Bosne. 

Za rijeku Bosnu nema podataka o njenoj visini u Sarajevu (Reljevo), a njen vodostaj u Zenici iznosi 241 centimetar i ima tendenciju pada.