Image

VMBIH: O migrantskoj krizi i uvođenju mobilne mreže 4G

Vijeće ministara BiH razmatraće danas informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH, u vezi sa povećanim prilivom migranata.

Na dnevnom redu sjednice je zaključak sa sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH povodom rasprave o informaciji o provođenju plana hitnih mjera i realizovanju aktivnosti u vezi sa migrantskom krizom.

Biće riječi i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Pred ministrima će se naći informacija o statusu uvođenja mobilne mreže četvrte generacije (4G) u BiH.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje Projekta digitalizacije i Prijedlog odluke o usvajanju Projekta sekundarne emisione mreže digitalnog zemaljskog emitovanja – DVB – T2 – treća faza.

Vijeće ministara razmotriće i informaciju u vezi sa izradom Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2018. i Prijedlog odluke o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2018. godinu.

Raspravljaće se i o Prijedlogu individualnog partnerskog akcionog plana BiH za period od 2017. do 2019. godine, informaciji o problemima u radu Agencije za osiguranje u BiH i izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. godinu.