Image

VM: Da li je Zapadni Balkan spreman za poplave?

Na dnevnom redu sjednice je i informacija o održavanju trećeg sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između BiH i EU 27. marta, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH.

Pred ministrima će se naći nacrt odluke o ratificiranju amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom i u vezi sa drugim potprojektom u okviru Projekta stambenog zbrinjavanja u BiH.

Biće razmatran i izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 1. jula do 31. decembra 2017. godine.

Pred ministrima će se naći prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za potpisivanje posebnog sporazuma sa Švedskom agencijom za razvoj i saradnju (SIDA) za potrebe provođenja posebnog projekta “Jačanje izvoznog potencijala i poboljšanje konkurentnosti BiH poljoprivrednih proizvođača”.

Vijeće ministara razmotrit će informaciju o arbitražnom postupku po tužbi tužitelja Nita Gapta, Navina Agarwala i “Asha Industries” protiv BiH radi naknade štete, a u vezi sa ulaganjem tužitelja u “Krajina osiguranje” iz Banje Luke.