Image

Vlada Kantona Sarajevo produžila moratorij na nova upošljavanja do 31.12.2018. godine

Vlada Kantona Sarajevo je na 109. sjednici donijela zaključak po kojem nastavlja sa moratorijem na nova upošljavanja na neodređeno vrijeme u svim kantonalnim organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, u upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima, javnim preduzećima i rukovodiocima drugih budžetskih korisnika, bez prethodne saglasnosti Vlade KS do 31.12.2018. godine.

Vlada je zadužila sve resorne ministre da je obavijeste o svim datim saglasnostima za popune radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim licima u kojima vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja o zaključenim ugovorima o djelu i ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, najduže do dvanaest mjeseci.

Također se zadužuju svi resoroni ministri da o navedenim aktivnostima periodično obavještavaju Vladu Kantona Sarajevo.

Rukovodioci svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika dužni su da odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju, te o istom odmah obavijeste Vladu Kantona Sarajevo, stoji u zaključku.