Image

Vijeće ministara BiH danas o ilegalnim migrantima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu, na kojoj će razmatrati informaciju sa prijedlogom mjera koje treba da budu hitno preduzete, sa fokusom na ilegalne migrante.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić juče je nakon sastanka Koordinacionog tijela za pitanje migracija u BiH izjavio da su pripremili akcione i druge planove, koji će biti usvojeni danas, sa preciznim aktivnostima, nosiocima i rokovima za njihovu realizaciju.

Na predloženom dnevnom redu sjednice Savjeta ministara su i nacrti zakona o elektronskim komunikacijama, o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, te o postupku imenovanja na nivou institucija BiH.

Vijeće ministara će tokom današnje sjednice razmatrati i informaciju o paketu proširenja, čiji je predlagač Direkcija za evropske integracije, te mišljenje “Proširenje: uključivanje lokalnih i regionalnih nivoa vlasti zapadnog Balkana u EU makroregionalne strategije i inicijative prekogranične i transnacionalne saradnje” koje je pripremio generalni sekretar Komiteta regiona EU Franc Šausberger (Franz Schausberger).

Među 38 tačaka predloženog dnevnog reda je i informacija o perspektivama za BiH za period od 2019-2021. godine.