Image

Uskoro novo izdanje i mobilna aplikacija Pravopisa bosanskoga jezika

Nakon više od 22 godine novo izdanje Pravopisa bosanskoga jezika autora Senahida Halilovića bit će objavljeno tokom aprila 2018. godine.

Riječ je ne samo o knjizi nego i mobilnoj aplikaciji za Android i iOS.

Halilović je redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, predsjednik Slavističkog komiteta BiH, te autor Pravopisa bosanskoga jezika, koautor Gramatike bosanskoga jezika i Rječnika bosanskoga jezika.

Prvi Pravopis bosankoga jezika izdat je krajem 1995. godine i bio je prvi pravopisni priručnik čiji je autor Bošnjak, koji je kreiran u cilju postavljanja pravopisne odredbe za bosanski standardni jezik i pomoći u njegovom razlikovanju kako od hrvatskog, tako i srpskog jezika.