Image

Uskoro novi asfalt, vodovodna i kanalizaciona mreža na Marijin dvoru

Načelnik Ajnadžić i ministar Mandić potpisali sporazum

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Centar obezbijedili su finansijska sredstva za početak realizacije značajnog projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama Kranjčevićeva, Dolina i Magribija. U tom smislu ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić zaključili su sporazum o sufinansiranju prve faze realizacije ovog projekta u ulicama Dolina i Magribija.

U skladu sa ovim sporazumom resorno ministarstvo će izdvojiti 573 hiljade maraka za ovu namjenu, a Općina Centar će obezbijediti finansijska sredstva potrebna za potpunu obnovu asfaltne podloge u ovim ulicama.

Na osnovu izrađene projektne dokumentacije izgradit će se moderna vodovodna i kanalizaciona mreža uz ugradnju materijala koji zadovoljava najviše ekološke standarde.

Općina Centar će biti implementator ovog projekta, izdati građevinsku dozvolu za izvođenje radova, provesti proceduru izbora najpovoljnijeg izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a Ministarstvo i Općina će imati svoje nadzorne organe, s obzirom da su sufinansijeri ovog projekta.

Naglašavamo da će u skladu sa zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, resorno ministarstvo obezbijediti finansijska sredstva za drugu fazu rekonstrukcije separatne kanalizacione i vodovodne mreže u Ulici Kranjčevićeva, a Općina će obezbijediti sredstva za asfaltiranje o čemu će se zaključiti sporazum između Općine i Zavoda za izgradnju KS kao implementatora izgradnje ove faze projekta.

Općina je već poduzela aktivnosti na izdavanju građevinske dozvole nakon čega će objaviti javni poziv za izbor izvođača radova.