Image

Ulica Petrakijina: Pripreme za asfaltiranje

U ulici Petrakijina izvode se radovi na tamponiranju i ravnanju terena. Riječ je o veoma frekventnoj saobraćajnici koja se nalazi na području mjesne zajednice Ferhadija, a radi se sanacija kompletne ulice dužine 220 metara.

“U toku je tamponiranje i ravnanje ulice tj. rade se završne pripreme za asfaltiranje. Prethodno je urađeno isijecanje i uklanjanje oštećenog asfalta, čišćenje slivnika, postavljanje ivičnjaka i drugi neophodni radovi prije asfaltiranja”, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine.

Također, u planu je i vraćanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, kao i postavljanje vibracionih traka za smirivanje saobraćaja kod škole.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM.

Pored ulice Petrakijina, ovim projektom su obuhvaćeni radovi sanacije i ulice Hasana Kaimije koja je u završnoj fazi i ulice Vareška koja je završena prošlog mjeseca (http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=9737). Sanacija sve tri ulice košta oko 303.000 konvertibilnih maraka, a izvodi ih firma 'ADO - TRANS' iz Visokog.