Image

Udruženju penzionera Stari Grad dodijeljeno 45.000 KM za ovu godinu

Načelnik Općine Stari Grad mr Ibrahim Hadžibajrić i predsjednik Udruženja penzionera Stari Grad Kasim Halak potpisali su danas Ugovor o finansijskoj podršci u iznosu od 45.000 KM. Sredstva će se putem udruženja rasporediti na penzionere u Starom Gradu sa najnižom penzijom, a u svrhu kupovine lijekova.

Ovdje je riječ o podršci koja se izdvaja iz općinskog budžeta na godišnjem planu, s tim što se iznos iz godine u godinu uvećavao, a sredstva su najviše korištena za nabavku lijekova članovima sa najnižim penzijama. „Na početku mog prvog mandata visina granta je bila oko 25.000 KM. Svjesni kolike su potrebe ove kategorije, mi smo s godinama se povećavali grant da bismo ove godine izdvojili 45.000 KM. To je pomoć za one koji nemaju i koji su u potrebi za liječenje“, pojasnio je načelnik Hadžibajrić i dodao da je Općina Stari Grad oduvijek pomagala svoje najstarije građane, ali i one kojima je pomoć prijeko potrebna. „Imamo mi i veliki broj starijih osoba koji se javljaju za pomoć i mimo ovog udruženja. Obično oni pomoć dobiju kroz socijalna izdavanja i nadležne Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, a za tu namjenu izdvojimo godišnje oko 200.000 KM. To su jednokratne pomoći, sredstva za liječenje, za nabavka ogrjeva, plaćanje režija, kirija, dženaza i sahrana“, poručio je općinski načelnik Hadžibajrić.

U 2019. godini 800 starogradskih penzionera dobilo je općinsku pomoć za kupovinu lijekova preko Udruženja penzionera Stari Grad, čiji je predsjednik Kasim Halak pojasnio proceduru: „Na području općine Stari Grad imamo ukupno 8.980 penzionera, a njih 6.150 su članovi udruženja, a skoro polovina naših članova ima minimalnu penziju koja iznosti do 400 KM. Praksa našeg udruženja je da pomoć ravnomjerno dijelimo, te da niko ne može dobiti dva puta godišnje novčanu pomoć, za šta vodimo vrlo urednu i provjerljivu evidenciju“, rekao je Halak.

Plan je da ove godine pomoć dobije 900 penzionera, što je znatno povećanje u odnosu na prošlu godinu. Udruženje je također angažovalo posebne članove-povjerenike, koji su sredstva nosili na adresu onim penzionerima koji nisu lično mogli doći u prostorije udruženja. Jedna od povjerenika je i Razija Smajić sa Kovača: „Svaki treći-četvrti dan obiđem penzionere koji teško žive, koji su bolesni, teško pokretni i jednostavno zaboravljeni od svih, pa čak i od svoje sopstvene djece. Pored pomoći koje im daje udruženje, u saradnji sa sekretarom Mjesne zajednice Kovači pronalazimo dodatne načine pomoći preko naše Općine Stari Grad“, kazala je Razija i zahvalila se načelniku Hadžibajriću na ovoj značajnoj podršci.