Image

U toku je treća faza sanacije Franjevačke ulice

Treća, ujedno i posljednja faza sanacije Franjevačke ulice je u toku. Dio ulice u dužini od oko 110 metara, bit će asfaltiran, čime će rekonstrukcija cijele ulice, ukupne dužine skoro 400 metara biti završena.

Tokom 2017. godine urađene su dvije faze rekonstrukcije, koje je Općina Stari Grad finansirala iznosom od 113.000 KM.

Projekat asfaltiranja trećeg dijela Franjevačke ulice, od raskrsnice sa ulicom Maguda do spoja sa ulicom Mehmeda Mujezinovica u dužini od oko 110 metara je u toku i odvija se planiranom dinamikom.

U sklopu projekta planirano je uklanjanje starog asfalta, tamponiranje podloge, te postavljanje novog asfalta sa ivičnjacima i šahtovima za odvodnju otpadnih voda.

Ovaj dio ulice će biti asfaltiran u sklopu projekta "Jačanje uloge MZ u BIH", kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a implementira UNDP u BiH. Stari Grad je jedna od 24 općine u BiH koja učestvuje u ovom projektu, a na osnovu odobrene aplikacije koju je pripremio Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Radovi će koštati 22.000 konvertibilnih maraka, od čega će UNDP učestvovati sa 17.000 KM, a Općina Stari Grad sa 5.000 KM.