Image

U 2020. godini izdvojeno više od 200.000 KM za izgradnju potpornih zidova

U toku 2020. godina na području mjesnih zajednica Hrid-Jarčedoli, Mošćanica, Širokača, Medrese, Toka - Džeka, Mahmutovac i Mošćanica izgrađeni su i sanirani brojni potporni zidovi, čime je otklonjena opasnost od obrušavanja.

Općina Stari Grad, na čelu sa općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, izdvaja značajna finansijska sredstva u ove svrhe. Veliki dio starogradskih naselja nalaze se u padinskim terenima, te je izgradnja zidova neophodna kako bi se omogućila neometana putna komunikacija, ili spriječilo obrušavanje saobraćajnica ili objekata. Ove godine izgrađeno je 16 potpornih zidova, za šta je uloženo preko 200.000 KM.

Od početka 2020. godine zidovi su izgrađeni na lokacijama:

Dariva – Hreša: Dva zida

Dva armirano-betonska potporna zida ukupne dužine izgrađena su uz saniranu saobraćajnicu Dariva - Mošćanica. Zidovi su napravljeni u sklopu projekta rehabilitacije regionalnog puta Dariva-Hreša R447, dionica Dariva-Mošćanica, u dužini od 450 metara. Potporni zidovi su izgrađeni u oba smjera. Prvi je bio dužine 38 metara, a drugi 67 metara.

Jarčedoli

Projekat sanacije i rekonstrukcije potpornog zida, te proširenja vrlo frekventne saobraćajnice u mjesnoj zajednici Hrid-Jarčedoli je urađen u junu prošle godine. U ulici Jarčedoli od broja 28 do broja 44 odavno je postojao problem mimoilaženja vozila, te je ovaj projekat bio od velike važnosti za stanovnike ovog dijela Starog Grada. Dimenzije visine zida su u rasponu od 1,20 do 2,00 metra.

Meše Čohodara

Kako bi građani ulice Meše Čohodara dočekali zimu bez straha od obrušavanja potpornog zida i stvaranja poledice na saobraćajnici, Općina Stari Grad realizovala je projekat sanacije. Stari zid bio je u veoma lošem stanju, te je na njegovom mjestu sagrađen novi kameni zid dužine 25 metara.

Iza bašče

Urađena je sanacija kamenog podzida uz padinu, u ulici Iza bašče broj 4 na Mahmutovcu. Urađeno je čišćenje zida od rastinja i korova, čišćenje oštećenih fuga i ponovno fugiranje i ugradnju kamena u dužini oko 45 metara.

Begovac

Izgrađen je armirano-betonski potporni zid i sanacija dijela kaldrme u ulici Begovac na Mahmutovcu. Novi zid je dužine oko 11 metara i visine četiri metra, a u sklopu projekta je sanirana i kaldrma u dužini od 20 metara.

Mihrivode

Urađeni su radovi na izgradnji novog armirano-betonskog potpornog zida u ulici Mihrivode, u mjesnoj zajednici Medrese.

Berkuša mala

Na području mjesne zajednice Toka-Džeka, u ulici Berkuša mala 24, urađena je sanacija potpornog zida uz kaldrmu. Zid je dužine oko 20 metara.

Hladivode – Donje Biosko

Općina Stari Grad finansirala je izgradnju armirano-betonskog potpornog zida u podnožju saobraćajnice koja spaja Hladivode i Donje Biosko. Novi zid je dužine osam metara, visine jedan i po metar.

Harem džamije Jarčedoli - dva zida

U haremu džamije Jarčedoli urađena je izgradnja glavnog kamenog potpornog zida koji se nalazi iza pomoćnog objekta džamije, te manjeg zida na ulazu u harem džamije.

Nakon izgradnje zidova, pristupilo se radovima na asfaltiranju oko pomoćnog objekta.

Boguševac

Saniran je i potporni zid na Boguševcu, u ulici Boguševac čikma broj 6a. Riječ je o zidu koji sprječava obrušavanje padine na okolne kuće i prolaz koji koriste stanovnici tih kuća. Radila se sanacija zida na dužini oko 12 metara, te nove stepenice koje su utvrdile cijelu konstrukciju.

Bajramuša - dva zida

U mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli urađeno je proširenje ulice Bajramuša. U tom cilju saniran je jedan postojeći potporni zid ispod ulice, a izgrađen drugi s gornje strane ulice. Ovi radovi izvedeni su u sklopu sanacije kompletne ulice Bajramuša.

Berkuša velika

Izgrađen je potporni zid u ulici Berkuša velika broj 5, u mjesnoj zajednici Toka - Džeka. Riječ o projektu rušenja starog i izgradnji novog zida na mjestu gdje su se izvodili radovi na zamjeni kanalizacionih cijevi, u ulicama Berkuša mala i Berkuša velika. Izgrađen je zid dužine 11 metara i visine dva metra.

Bistrik brijeg

Urađena je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida na Mahmutovcu, u ulici Bistrik brijeg broj 11. Izgrađen je novi zid dužine 11 metara.