Image

U 2020. godini investirano više od dva miliona maraka u sanaciju 48 ulica i makadamskih krakova

Godina koja je iza nas usporila je mnoge poslovne procese, ali uz maksimalni napor i pridržavanje zacrtanih planova, postignuto je da su realizovani planirani projekti, te sanirano čak 48 ulica ili dijelova ulica i makadamskih krakova. Za ove radove izdvojeno je više od dva miliona maraka.

U nastavku donosimo pregled realizovanih projekata:

Projekat Općine i Direkcije za puteve KS

U općini Stari Grad sanirano je 12 izuzetno frekventnih i važnih saobraćajnica, kao dio zajedničkog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve KS. Za radove vrijedne više od 1,4 miliona konvertibilnih maraka Općina Stari Grad je izdvojila oko 430.000 KM, a Direkcija milion KM.

Očaktanum - Sanirano 550 metara ulice.

Mišćina - Ulica je dobila novi asfalt na dužini od 165 metara.

Halilbašića - Pojekat je obuhvatao sanaciju ukupno 220 metara ove ulice. Također, željela se sačuvati autentičnost izgleda ulice, te je urađena i sanacija oko 100 metara oštećenih kaldrmisanih trotoara

Bijela česma - Sanacija ulice urađena je na dužini od oko 100 metara.

Rogina – Radila se dionica od spoja sa ulicom Grličića brdo do spoja sa ulicom Sedrenik, dužine 220 metara.

Hrvatin - Ulica je nakon mnogo godina sanirana cijelom svojom dužinom od 220 metara.

Balibegovica - Sanacija ulice radila se na dionici od spoja ulice Berkuša mala do područne Osnovne škole 'Edhem Mulabdić' dužine oko 270 metara.

Berkuša mala - Oko 300 metara ove ulice je potpuno sanirano.

Petrakijina – Ulica je sanirana u cijeloj svojoj dužini od 220 metara.

Hasana Kaimije - U mjesnoj zajednici Medrese, u ulici Hasana Kaimije urađena je sanacija ulice u dužini od 233,50 metara. Zbog lošeg stanja vodovodne mreže pristupilo se i zamjeni vodovodnih cijevi, a finansirali su je Općina Stari Grad i KJKP “Vodovod i kanalizacija“ s obzirom da se Gradska uprava, iako je prvobitno prihvatila finansiranje radova, povukla iz projekta.

Vareška - Ulica Vareška asfaltirana je u dužini oko 113 metara.

Bakije sokak – Radovi su se izvodili kroz četiri dionice, ukupne dužine 311 metara. KJKP 'Vodovod i kanalizacija' uradilo je i zamjenu kanalizacionih instalacija u dužini od 35 metara.

Dionica regionalnog puta Dariva-Hreša - Sa Direkcijom za puteve KS u 2020. godini realizovan je i projekat rehabilitacije regionalnog puta Dariva-Hreša R447, u dužini od 450 metara. Projekat je koštao više od 320.000 KM.

 

Ostale ulice:

Begovac, Paje i Paje sokak - Nakon rekonstrukcije separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak, sve tri ulice su asfaltirane.

Ispod Budakovića - Ulica Ispod Budakovića asfaltirana je nakon rekonstrukcije i obnove vodovodne i kanalizacione mreže.

Bajramuša - Asfalt je postavljen je na 420 metara ulice Bajramuša, a investicija je koštala oko 128.000 KM.

Sedrenik mali - Asfaltiran je dio ulice Sedrenik mali, dionica od marketa 'Anis' do spoja sa dijelom ulice Prvi bataljon, u dužini od oko 270 metara. Radovi su koštali oko 71.000 KM.

Hadžijska ravan i Obhodža lipe - Izvršena je sanacija i asfaltiranje makadamskog kraka ulice Hadžijska ravan kod broja 129 i makadamskog dijela puta u ulici Obhodža lipe. Sanacija obje ulice koštala je oko 27.000 KM.

Močila - Lokalni dio puta u dužini od oko 90 metara, koji se nalazi u ulici Močila kod broja 77, mjesna zajednica Hrid - Jarčedoli je asfaltiran. Sanacija je koštala je oko 21.500 KM.

Višegradska kapija - Stanovnici ulice Višegradska kapija, od broja 45 do 51 dobili su novi asfalt. Sanirana je ulica u dužini od oko 160 metara.

Sedrenik - Urađena je sanacija kraka ulice Sedrenik do broja 130, te izdvojeno oko 7.200 KM.

Sedrenik čikma - U sklopu sanacije ulice Sedrenik čikma urađeno je asfaltiranje više krakova ulice. Ukupno je postavljeno oko 300 metara novog asfalta. Za ove radove izdvojeno je oko 54.800 KM.

Mali Kačanik - U ulici Mali Kačanik na Hridu urađeni su radovi proširenja saobraćajnice što će povećati sigurnost saobraćaja i pružiti bolje uslove putne infrastrukture.

Boguševac čikma - Asfaltiran je makadamski dio ulice Boguševac čikma dužine oko 55 metara.

Megara čikma - Urađena je sanacija ulice Megara čikma, u mjesnoj zajednici Babića bašča, dužine oko 100 metara.

Turbe - Sanirana je i asfaltirana ulice Turbe koja se nalazi na području mjesne zajednica Babića bašča.

Bostarići - Asfaltirana su četiri prilazna makadamska kraka, u naselju Bostarići, u mjesnoj zajednici Širokača. Urađena je sanacija tri kraka koji se nalaze u ulici Bostarići, a četvrti je u ulici Bostarići čikma. Ukupna dužina krakova u kojima je urađena sanacija je oko 290 metara. Osim krakova, saniran je i manji plato koji se koristi za lakše saobraćanje automobila.

Jarčedoli - Tokom 2020. godine urađena je sanacija više dijelova ulice Jarčedoli: Jarčedoli kod broja 93, dužine 120 metara, Jarčedoli čikma kod broja 80, dužine 90 metara, Jarčedoli kod br 74, Jarčedoli od broja 150 do broja 156, Jarčedoli od broja 93 do broja 164. Za ove radove izdvojeno je oko 94.000 KM.

Ablagijin sokak - Asfaltirana je ulica dužine 320 metara. Projekat je koštao oko 55.000 KM.

Mraovac - Ulica Mraovac na Vratniku sanirana je cijelom njenom dužinom od 175 metara. Investicija je koštala 31.000 KM.

Meše Čohodara - Kako bi građani ulice Meše Čohodara dočekali zimu bez straha od obrušavanja potpornog zida i stvaranja poledice na 'ulegnutoj' saobraćajnici, Općina je realizovala projekat sanacije zida dugog 25 metara i saobraćajnice. Izgradnja potpornog zida I asfaltiranje ulice koštalo je oko 20.000 KM.

Hadžiabdinica - Na Širokači je sanirana veoma frekventna ulica Hadžiabdinica cijelom njenom dužinom. Za ove radove izdvojeno je oko 59.000 KM.

Golobrdica - Novi asfalt postavljen je i u dijelu ulice Golobrdica u naselju Logavina, od broja 1 do broja 19.

Sunulah efendije - Saniran je i dio ulice Sunulah efendije, u naselju Logavina, od broja 3 do broja 26 (dionica od raskrsnice ulica Golobrdica do ulice Logavina).

Nova Baruthana - Asfaltiran je dio ulice Nova Baruthana na Mošćanici. Riječ je o dijelu osnovnog pravca i kraku ulice Nova Baruthana, a ukupno je sanirano više od 200 metara saobraćajnice.

Brusulje - Na Mošćanici je sanirana saobraćajnica Brusulje, dionica od 450 metara, koja pripada regionalnoj cesti R447 Dariva - Hreša, a koja spaja općine Stari Grad i Istočni Stari Grad.

Isevića sokak - Rekonstruisana je i ulica Isevića sokak na Bistriku u dužini od oko 240 metara. Izdvojeno je oko 100.000 KM.

Deseta brdska brigada - Sanirana je ulica Deseta brdska brigada od spoja sa ulicom Berkuša velika do broja 9 u dužini od oko 100 metara. Za ovaj projekat izdvojeno je oko 27.000 KM.

Mula Mustafe Bašeskije - trotoari - U ulici Mula Mustafe Bašeskije sanirani su trotoari od tramvajske stanice kod Katedrale do spoja sa ulicom Niže banje – prekoputa Gradske tržnice, dužine 150 metara. Radovi su koštali oko 21.600 KM

Ploča - trotoari - Sanirani su trotoari i ugrađeni ivičnjaci u ulici Ploča broj 8. Za ove radove izdvojeno je oko 3.5000KM