Image

Sutra prezentacija projekta pod nazivom "Stari Grad Puzzle"

Općina Stari Grad Sarajevo javnosti će predstaviti projekta pod nazivom "Stari Grad Puzzle". Prezentacija projekta bit će održana 13. aprila, 2018. godine, u sali 109 sa početkom u 9:30 sati.

Projekat će javnosti predstaviti Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić, a prezentaciji će prisustvovati direktori starogradskih osnovnih škola, kao i JU Zavod Mjedenica, koji su ujedno i korisnici ovog projekta.

Projekat pod nazivom  "Stari Grad Puzzle", je plod ideje uposlenika općinskog Sektora za lokalni razvoj.

Radi se o zabavno-edukativnom poklonu koji se sastoji od velikog broja malih dijelova nepravilnih oblika, koji se međusobno uklapaju da bi se dobila unikatna karta starogradske jezgre sa gotovo svim njenim kulturno-historijskim znamenitostima. Svaki djelić slagalice na sebi ima dio slike Starog grada. Nakon što se karta sklopi u jednu cjelinu, iznad svake od znamenitosti postoje opisi i informacije o njenom nastanku ili događaju koji je obilježio određenu znamenitost. 

Unikatna karta puzzle Općine Stari Grad Sarajevo sa njenim kulturno-historijskim znamenitostima prikladan je suvenir i uspomena, a ujedno je sredstvo za edukaciju najmlađih stanovnika i svih zainteresovanih. Projekat ima za cilj da se najmlađi stanovnici Starog Grada na inovativan i zabavan način edukuju i obogate svoja znanja o mjestu bogate historije, Općini u kojoj žive i da stečeno znanje prenesu svojim vršnjacima.

Ovaj projekat je kombinacija edukativno-zabavne igračke puzzle sa savremenim informaciono-komunikacijskim tehnologijama. Korisnici "Puzzle Stari Grad", moći će besplatno, putem pametnih telefona, preuzeti  aplikaciju “Guide2Sarajevo”. Ova sveobuhvatna aplikacija, osim vizuelnog prikaza, nudi i audio vodič za više od 60 objekata od kulturno-historijskog značaja za Općinu Stari Grad i Sarajevo.