Image

Sutra otvaranje foto galerije u Centru kulture i mladih Općine Centar

U prostorijama Centra kulture i mladih, u ponedjeljak 24. septembra 2018. godine, upriličena je konferencija za medije povodom otvaranja foto galerije u prostorijama ovog Centra što je najavljeno za sutra u 11 sati.

Konferenciju je otvorio Senad Bostandžić koji je kazao da je finansiranje rada foto galerije, prve ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, preuzela Općina Centar kao osnivač ove javne ustanove.

-Ova galerija bi trebala biti prva foto galerija koja će njegovati savremeni pristup fotografiji. Imamo puno galerija, ali nijedna nije striktno namijenjena fotografiji koja je u velikoj ekspanziji. Među velikim brojem radova i stvaralaca teško je naći kvalitet koji se traži isključivo preko kritike. Jedna od prvih stvari ove foto galerije jeste da stvorimo kritiku, odnosno stručne ljude koji će početi razmišljati o kritici u fotografiji. Galerija će sarađivati sa muzejima savremene umjetnosti i foto galerijama iz cijelog svijeta. Namjera nam je dovesti vrhunske fotografe i umjetnike. Posebnu pažnju ćemo posvetiti foto radionicama za mlade, te djeci koja su socijalno isključena sa kojima planiramo raditi na njihovoj inkluziji u društvo, objasnio je art direktor galerije Dženat Dreković.

Prva izložba koja će biti postavljena u novoj foto galeriji je posvećena Festivalu ulične umjetnosti (FUU) čiji je direktor Aleš Kurt.

– Čim društvo i ekonomija dođe u krizu prve na udaru su institucije kulture i umjetnosti. Stoga je jako važno da otvaramo nova mjesta ili im vraćamo namjenu u bavljenju umjetnosti i kulturom. Ovaj projekat je realizovan u nevjerovatno kratkom roku i on je dokaz da kad ima volje moguće je uraditi dobre stvari, kazao je Kurt.

Vršilac dužnosti direktora ove javne ustanove Armin Omerović je prezentovao i određene aktivnosti i projekte.

– U našem Centru kulture i mladih djeluje 14 umjetničkih škola posvećenih najprije djeci i omladini. Namjera nam je da proširimo naše djelovanje i povećamo kvalitet rada ove institucije. Imamo nekoliko festivala koji djeluju u ovom Centru, poput festivala komedije i dječijeg teatra. Kroz vlastitu produkciju želimo prezentovati dječije baletske i dramske predstave. Također početkom oktobra ove godine imamo namjeru potpisati memorandum o međusobnoj saradnji sa predstavnicima iz 11 gradova poput Zagreba, Dubrovnika, Šapca, Bihaća, Mostara..., kazao je Omerović.