Image

Subvencioniranje troškova obrade kredita i kamatne stope privatnim preduzećima i poduzetnicima s područja Novog Sarajeva

 

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i članovi Uprave ASA banke d.d. Sarajevo, Aldijana Rakić i Davor Tomić potpisali su Ugovor za učešće u Mjeri subvencije troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže privatnim preduzećima i poduzetnicima.

Radi se o jednoj od šest mjera koje se realiziraju putem javnih poziva u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja.

Općinski načelnik dr. Tanović istakao je da učešće Općine Novo Sarajevo u ovom projektu 30.000 KM, a cilj mjere je da se posredstvom izabrane banke, potakne razvoj poduzetništva i poveća stopa zaposlenosti kroz povoljne uslove kreditiranja, koji mogu doprinijeti pokretanju, održavanju ili unapređenju poslovne aktivnosti na području ove lokalne zajednice.

ASA Banka će nakon potpisivanja ovog ugovora objaviti Javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava privrednim subjektima sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo, kazala je Aldijana Rakić članica uprave Banke, a Općina će subvencionirati punu vrijednost kamatne stope/profitne marže po svakom pojedinačnom finansiranju, te 50% troškova obrade dugoročnih finansiranja.

Krajnjim korisnicima mogu se odobriti:

a) Kratkoročni krediti na period do 1 godine (12 mjeseci) u iznosu 100.000,00 KM uz uslov zadržavana broja zaposlenih na istom nivou u toku trajanja kredita;

b) Dugoročni krediti na period do 5 godina (60 mjeseci), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, privredni subjekt je dužan zaposliti jednog novog radnika najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita;

c) Dugoročni krediti na period do 7 godina (84 mjeseca), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, za iznose kredita preko 100.000,00 KM uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita.

Općina je i u proteklom periodu u saradnji sa bankama, kroz posebne beskamatne kreditne linije privrednicima sa teritorije općine pružala podršku i podržavala rast, unapređenje i proširenje poslovnih aktivnosti.