Image

Općina Stari Grad organizovala zimovanje za osnovce

Oko 60 učenika OŠ“Edhem Mulabdić“ zimovat će ovog mjeseca na Igmanu, a prva grupa već se nalazi na ovoj planini. Zimovanje starogradskih učenika finansira Općina Stari Grad, putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, a učenicima je osiguran prevoz, smještaj i boravak na Igmanu, obroci, te škola skijanja.

Kako bi im boravak na planini bio što zanimljiviji, učitelji koji ih prate i predstavnici nadležne službe za učenike organizuju tematske večeri: karaoke, kvizove, društvene igre, kino večeri i drugo. „Iako nam vremenske prilike ne idu na ruku, nadamo se da će svi učenici ipak proći i školu skijanja. Prethodnih dana su radili sa instruktorima, a svima smo osigurali i potrebnu ski opremu,“ kazali su iz Službe za obrazovanje, kulturu i sport.

Za zimovanje na planini ove godine odlučili su se samo u OŠ“Edhem Mulabdić“, dok u drugim školama nije bilo interesovanja ili nisu mogli osigurati pratnju za učenike.

Učenici će na Igmanu boraviti u dva termina, prvi završava 12. januara, a drugi termin boravka je od 15-19. januara ove godine.