Image

Sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta

Sa krajem ove kalendarske godine okončana je realizacija ovogodišnje faze projekta sportsko animacijski program za djecu predškolskog uzrasta, za šta je Općina Centar Sarajevo izdvojila 30.777 konvertibilnih maraka. Realizator programa je JU „Centar za sport i rekreaciju“, a vježbe za predškolce su izvođene u sportskoj sali FIS-a dva puta sedmično po 40 minuta.

-Ovaj projekat realizujemo već šesnaestu godinu. Polaznici su djeca od pet i šest godina koja dolaze iz devet vrtića sa područja općine Centar. Od februara ove godine kada smo započeli sa realizacijom ovog ciklusa projekta imali smo oko 280 polaznika. Sa njima radimo ove najosnovnije vježbe koje razvijaju određene motoričke osobine i sposobnosti, prije svega tu su vježbe za razvoj koordinacije, vježbe za razvoj ravnoteže i preciznosti. To razvijamo kroz razne poligone, koje ovaj uzrast djeca najviše vole da rade. Sa djecom radimo po sistemu da svaka grupa radi određenu vježbu nakon čega se mijenjaju tako da djeca su uvijek u pokretu bez stajanja. Organizovan je dolazak djece autobusima svaki dan, autobusi dovoze djecu pred FIS, a nakon završetka programa vraćaju ih u njihove vrtiće, objasnio je Adis Mušanović, nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji zajedno sa Mirzom Pašićem vodi ovaj projekat dugi niz godina.

Na početku realizacije ovog projekta obavljeno je testiranje antropometrijskih karakteristika, te motoričkih funkcionalnih sposobnosti djece. Posljednjih pet godina u programu je učestvovalo 1.930 djece predškolskog uzrasta.