Image

Smanjen broj novoupisanih studenata, potrebno više novca za subvencioniranje smještaja i ishrane

Na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o upisnoj politici i tržištu rada u oblasti visokog obrazovanja Federacije BiH.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na visokoškolske ustanove u Federaciji BiH u 2016./2017. godini, upisano je ukupno 27.946 studenata, što je devet posto manje u odnosu na akademsku 2015./2016. godinu. Pri tome je na javnim univerzitetima smanjenje bilo 9,6 posto, na privatnim šest posto, dok je na vjerskim broj upisanih studenata povećan za 4,5 posto.

U septembru prošle godine je bilo 25.434 nezaposlenih osoba s visokom stručnom spremom, što u strukturi ukupno nezaposlenih od 352.398 osoba čini 7,2 posto.

U strukturi nezaposlenih starosne dobi od 25-29 godine, kojih je 43.971, s visokom stručnom spremom je 9.685 ili 22 posto.

Od ukupno 25.434 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, 9.685 ili 38 posto, čine osobe starosti su 25-29 godina. Također, 7.000 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba su starosne dobi 30-34 godine, što procentualno iznosi 27,5 posto.

Najvitalniji dio društva u dobi 25-34 godine čini 16.685 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba, što u ukupnoj strukturi nezaposlenih visokoobrazovanih osoba (25.434) procentualno iznosi 65,6 posto.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o efektima subvencioniranja smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima u Federaciji BiH u 2016. i 2017. godini. 

U akademskoj 2016/2017. godini u FBiH je bilo ukupno 69.345 studenata, od čega na privatnim visokoškolskim ustanovama 11.137, na vjerskim 785 i na javnim visokoškolskim 57.423 studenta, a u studentskim centrima/domovima smještaj i ishranu je imalo 2.758 studenata. 

Za sufinansiranje smještaja i ishrane studenata (osnovni studentski standard) Federalno ministarstvo je u 2017. godini izdvojilo je 793.392 KM, što u odnosu na ukupan iznos Transfera za finansiranje studentskog standarda od 1.100.000 KM iznosi 72,1 posto, a za sufinansiranje proširenog standarda je izdvojeno 298.683,60 KM ili 27,15 posto sredstava.

Nadležno ministarstvo smatra da bi omjer sredstava između osnovnog i proširenog standarda trebao biti barem po 50 posto, što bi trebalo ostvariti povećanjem sredstava Transfera u narednom periodu. Na taj način bi studentski standard bio poboljšan u korist većeg broja studenata i sredstva Federalnog ministarstva bila na korist studentima iz svih sredina i na svim visokoškolskim ustanovama u FBiH.

Na temelju analize podataka navedenih u ovoj informaciji date su preporuke u kojima ovo ministarstvo podržava studentske centre u nastojanju da, u skladu s jasno propisanim i ujednačenim kriterijima, osiguraju prijem studenata prema važećem Protokolu o subvencioniranom smještaju studenata u studentske centre/domove u Federaciji BiH, vodeći računa da pravo na smještaj i ishranu imaju studenti koji to najviše zaslužuju.