Image

Reakcija prof. dr. Ive Komšića na zakazanu sjednicu inicijativnog odbora Pokreta za obnovu socijaldemokracije BiH

Povodom reakcija na zakazanu sjednicu inicijativnog odbora Pokreta za obnovu socijaldemokracije BiH, u potpunosti prenosimo saopćenje za javnost  prof. dr. Ive Komšića:

"Ja sam potpisao poziv za sastanak inicijativnog odbora, 9. maja, Pokreta za obnovu socijaldemokracije u BiH.

Ne radi se o osnivanju nove stranke nego o pokretu za obnovu socijaldemokracije. Socijaldemokracija u BiH je u krizi, ljevica je razbijena, u državnim strukturama Države nalaze se otvoreni nacionalisti. S druge strane, u BiH postoji demokratski kapacitet, to pokazuju izbori zadnjih godina. Međutim, ljevica nije objedinjena. Treba joj društveni poticaj jer većina građana ne podržava etno-nacionalni koncept uređenja BiH koji je sve više na sceni.

Pokret je zamišljen kao podrška obnovi socijaldemokracije i kao poticaj objedinjavanju ljevice. Potrebno je formirati široko javno mnijenje za to, animirati građane. Inicijativni odbor ima zadaću okupiti sve koji podržavaju tu ideju, prije svega u ličnom kapacitetu. To mogu biti članovi postojećih političkih organizacija i nevladinih organizacija. Da bi se bilo dio Pokreta nije potrebno napuštati stranku kojoj se pripada, nego djelovati šire, izvan stranačke baze. Pokret nije nova stranka nego široka društvena podrška obnovi ljevice u BiH. Pokretu mogu pristupiti i političke i nevladine organizacije a da ne odustaju od svojih programa.

Pokret je široka platforma objedinjavanja djelatnosti bez ikakve supremacije. Na samom sastanku inicijativnog odbora svi pozvani će se odlučiti u kojoj mjeri će se angažirati na ovom projektu.

Ivo Komšić".