Image

Prvi put nakon januara: Zakazana sjednica Parlamenta FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sazvao je za 17. i 18. april dvije sjednice, prvi put nakon januara 2018. godine. Tematska sjednica će biti posvećena depolitizaciji i budućnosti obrazovanja u Federaciji BiH, a za vanrednu je najavljen obiman dnevni red na kojem je niz zakona, određene strategije, odluke i ostali akti.

Početak tematske je zakazan za 17. april ujutro, dok bi popodne trebalo da počne vanredno zasjedanje koje će biti nastavljeno i naredni dan.

Više zakona predloženo je u dnevnom redu po skraćenom postupku, među njima zakoni o izmjenama ili dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode te Zakona o doprinosima.

Po skraćenoj proceduri je predložen i zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće.

Među brojnim aktima predloženim u redovnoj proceduri su budući zakon o zaštiti na radu, kao i zakon o osiguranju u saobraćaju.

U više preostalih najavljenih tačaka dnevnog reda vanrednog zasjedanja su pojedinačne strategije o razvoju drvne i industrije građevinskog materijala, kao i metalskog i elektro sektora.