Image

Promocija knjige prof. dr. Senadina Lavića “Diskurs o bosanstvu”’ u Općini Novi Grad Sarajevo

Promocija knjige „Diskurs o bosanstvu“ autora prof. dr. Senadina Lavića bit će predstavljena u Općini Novi Grad Sarajevo, u petak 20. januara 2023. godine, sa početkom u 18 sati, u sali Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo.

Promotori knjige će biti prof.dr. Zarije Seizović, doc. dr. Tomislav Tadić i doc. dr. Amer Osmić, dok će moderator promocije biti Mustafa Mujkić.

Knjiga profesora Lavića govori o tome šta je bosanstvo u političkom smislu, te kako unazad 150 godina Bosna i Hercegovina trpi neprestane hegemonijske koncepcije koje dolaze izvan Bosne, a prisutne su i danas. U svemu tome dr. Lavić smatra da narodi koji žive na ovim prostorima polako zaboravljaju na svoj iskonski, bosanski identitet.

Prof. dr. Senadin Lavić je rođen 1965. godine u Konjicu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za filozofiju i sociologiju. Na ovom fakultetu nastavlja i  svoj postdiplomski studij, te doktorira 2003. godine.

Od 1997. godine radi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prvo kao asistent na premetu “Metodologija društvenih znanosti”, od 1999. godine kao  viši asistenta na istom predmetu, od 2004. godine kao docenta, a od 2008. kao vanredni professor.

Profesor Lavić je 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Tokom studijskih boravaka u Njemačkoj i Austriji istraživao je sa stanovišta pluralističke perspektive pristupe, teorije i metodologije, koji su u 20. stoljeću dominirali u radu društvenih znanosti.