Image

Programeri čiju obuku finansira Općina Centar već pronalaze poslove

Smanjenje nezaposlenosti jedan je visokih prioriteta načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića. S obzirom da u Bosni i Hercegovini zanimanja u okviru IT sektora spadaju među deficitarne profesije, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste, Općina Centar je obezbijedila obuku s ciljem prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom za poslove iz oblasti primjene informacionih tehnologija.

Načelnik Ajnadžić je zajedno sa svojim saradnicima u srijedu, 16. maja 2018. godine obišao polaznike edukacije i poželio im sreću i uspjeh sa zaposlenjem uz dodatnu edukaciju.

"Želim posebno da naglasim da su moja očekivanja da budete interoperabilni, multidisciplinarni u IT tehnologijama, da budete kvalitetna kadrovska rješenja i da dobijete posao. Obradovan sam informacijom da je polaznik edukacije Ajdin Džananović već dobio posao u IT sektoru. Uložite svoj trud, a budite sigurni da će to rezultirati radnim mjestom. Općina Centar je izdvojila novac za vašu edukaciju, a naša očekivanja su da dobijete posao, riješite svoju egzistenciju i da budete uzorni građani društvene zajednice koji doprinose razvoju. Planiramo nastaviti sa realizacijom ovog projekta i već u septembru raspisati novi javni poziv za prijavu aplikanata jer potražnja za IT kadrom svakodnevno se povećava", istakao je Ajnadžić.

Anel Tanović, iz konsultantske firme ATIA Consulting d.o.o. Sarajevo ukratko je informisao načelnika o dosadašnjem toku edukacije.

"Obuka za programere počela je sredinom januara, a završetak ciklusa očekujemo krajem jula. Ukoliko se i nakon okončanja nastavnog procesa ukaže potreba za dodatnim konsultacijama, savjetima i dodatnim radom, mi polaznicima u punom kapacitetu stojimo na raspolaganju. Kandidati su ovdje da steknu nova znanja, a znanje je nešto što je najvrijednije. Kolega Ajdin Džananović je primjer kako se napornim radom brzo mogu postići rezultati i doći do radnog mjesta. Znanje je u svim programerskim firmama jedini kriterij i za ulazak i za ostanak", kazao je Tanović.

Podsjećamo, nakon završetka javnog poziva za učešće u programu obuke za programere za stipendiranje nezaposlenih osoba u cilju prekvalifikacije i edukacije u oblasti primjene informacionih tehnologija (IT), koji je Općina Centar objavila 12. juna prošle godine, okončana je procedura obrade pristiglih zahtjeva, te su kandidati koji su ispunili uslove javnog poziva pristupili testiranju. Testiranje je obavila firma ATIA d.o.o. iz Sarajeva, koja je odabrana kao najpovoljnija edukacijska firma, koja je također zadužena za obuku 34 IT polaznika programa edukacije.