Image

Produžen rok za sklapanje Ugovora sa KJKP ViK

Iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo obavještavaju potrošače da su do  15.04.2019. godine produžili rok za sklapanje Ugovora pod povoljnijim uslovima, na osnovu kojeg se može ostvariti mogućnost otpisa zateznih kamata.

"Pozivamo sve potrošače, koji imaju dugovanje po osnovu ispostavljenih računa za vodu  i odvođenje otpadnih voda i isto žele da izmire putem sklapanja  Ugovora pod povoljnijim uslovima, da to učine  do naprijed navedenog roka" , saopćeno je iz KJKP ViK-a.

Nakon 15.04.2019. godine preduzeće više neće vršiti otpis zateznih kamata po osnovu sklopljenih Ugovora pod povoljnijim uslovima.