Image

Prirodno-matematičkom fakultetu Općina Centar donirala 10.000 maraka

Iako nema direktnu nadležnost nad obrazovanjem, Općina Centar Sarajevo, predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem, godinama iz budžeta izdvaja značajna finansijska sredstva za unapređenje obrazovnog procesa i poboljšanje uslova rada obrazovnih ustanova.

Općina Centar na ovaj način želi omogućiti mladim ljudima, od kojih zavisi budućnost naše cjelokupne zajednice, što kvalitetnije uslove za obrazovanje. Stvaranju kvalitetnijih uslova za obrazovanje mladih Općina Centar doprinosi stalnim ulaganjem u nabavku opreme za potrebe nastavnih procesa kao i u projekte koji se realiziraju u obrazovnim ustanovama.

Posljednji u nizu takvih primjera je i finansijska podrška Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu koji je iz općinskog budžeta dobio donaciju od 10.000 maraka. Zaključak o isplati navedenih finansijskih sredstava potpisao je načelnik Ajnadžić.

U skladu sa dostavljenim zahtjevom fakulteta, donacija će biti iskorištena za nabavku opreme neophodne za pokretanje DNK labaratorije, a u cilju obuke studenata, te poboljšanja kompetencija kadra.