Image

PREZENTACIJA MOGUĆNOSTI KOJE NUDI EEN MREŽA

Univerzitet u Sarajevu Vam nudi mogućnost da se informirate o besplatnim uslugama koje Vam je EEN u mogućnosti da ponudi.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) – EEN je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta je 2008. godine od kada djeluje sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta. Danas je EEN mreža prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama. Univerzitet u Sarajevu Vam nudi mogućnost da se informirate o besplatnim uslugama koje Vam je EEN u mogućnosti da ponudi.

 

09:30–10:00

Registracija učesnika

10:00– 10:15

UVODNO IZLAGANJE (prof. dr. Melika Husić-Mehmedović)

 • EEN u Bosni i Hercegovini

 • Pregled usluga koje nudi EEN

10:15–11:00

EEN MREŽA U FUNKCIJI OSVAJANJA NOVIH TRŽIŠTA (prof. dr. Melika Husić-Mehmedović / doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić)

 • Poslovne ponude / potražnja

 • Tehnološke ponude / potražnja

 • Ponude za istraživačko razvojne projekte

11:00-11:30

KAFE PAUZA

11:30–12:00

ZNAČAJ INOVACIJA ZA SME (Prof. dr. Muris Čičić)

 • Inovativnost kao ključ uspjeha SMEs

 • Inovativnost u regionu SEE

12:00–12:30

OCJENA INOVATIVNOSTI KROZ IMP³rove METOD (doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić)

 • Prezentacija metodologije

 • Prezentacija izvještaja

 • Mogućnost za narudžbe evaluacije

12:30–13:00

IMP³rove METOD (Ejub Kučuk)

 • Primjer uspješne prakse MITA Group

13:00

RUČAK ZA UČESNIKE