Image

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS posjetili SOS Dječija sela BiH

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa pomoćnicama za informatizaciju te srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih  Azeminom Njuhović  i Lamijom Husić posjetio je  SOS Dječija sela BiH. Tom prilikom, sa nacionalnim direktorom ove organizacije Amirom Omanovićem kao  i direktorom  programa  Farisom Njemčevićem razgovarali su  o programima koje  SOS Dječija sela BiH uspješno realiziraju na području Kantona već 24 godine.

Također su posjetili  SOS Dječiji  vrtić  koji djeluje u sklopu SOS Društvenog Centra Hermann Gmeiner na Mojmilu, sa direktoricom ove predškolske ustanove Aidom Šljivo.

SOS Dječija sela BiH, putem porodičnog modela brige, trenutno brinu o 300 dječaka i djevojčica, te mladih ljudi bez roditeljskog staranja u 27 SOS porodica. U sarajevskom SOS Dječijem selu boravi trenutno 90 djece.

Organizacija djeluje putem SOS Dječijeg sela, SOS Društvenog centra „Herman Gmeiner“, Dječijeg vrtića, Programa jačanja porodica, te Programa podrške formalnom obrazovanju osnovnim školama. Djeluje i kroz programe podrške hraniteljskim porodicama, njih 40 u BiH. Također, kroz Centar za rani rast i razvoj u Kantonu Sarajevo, kao i Centar za podršku mladima koji je osnovan radi edukacije onih 'koji izlaze iz brige' kao i njihovog osposobljavanja za tržište rada.

„Danas smo se neposredno informisali o metodama brige o djeci i mladima u ovom selu, kao i edukativnim programima koje ova organizacija provodi na prihvatljiv i profesionalan način, što naše ministarstvo opredjeljuje da i u budućnosti nastavimo saradnju. Ona će prevashodno biti usmjerena na ostvarivanje što boljih uslova za edukaciju i boravak djece u postojećim ustanovama“, istakao je nakon ovog sastanka ministar Kazazović.