Image

Predstavljena digitalna zbirka starih i rijetkih knjiga Biblioteke Sarajevo

Digitalna zbirka starih i rijetkih knjiga, serijskih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini predstavljena je danas u Javnoj ustanovi Biblioteka Sarajevo.

Voditelj službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju te biblioteke Narcis Saračević naglasio je da je na web stranici Biblioteke dostupno oko 100 publikacija, a oko 1.800 u depadansima te biblioteke.

Istakao je da su uglavnom digitalizovali zaštićene publikacije, spomenike kulture, rijetku staru rukopisnu građu, a posebno je izdvojio časopis "Sarajevski cvjetnik" iz 1868. godine čija se izdanja čuvaju pod posebnim uvjetima i koja nisu dostupna čitaocima.

Dodao je da je digitalizirana građa dostupna svima te da se može preuzeti i koristiti za ličnu upotrebu i istraživački rad, uz poštivanje autorskih i drugih vlasničkih prava.

Saračević je istakao važnost programa digitalizacije, koji se ogleda i u činjenicama da je baziran na pružanju pristupa digitaliziranim materijalima, na razvijanju tehničke infrastrukture za pristup tim materijalima te osiguranju prava, digitalizacije i arhiviranja digitalnih publikacija.

Zaključio je da Biblioteka Sarajeva kontinuirano radi na digitalizaciji vrijedne bibliotečke građe te sarađuje sa drugim kulturnim institucijama koje su svojim arhivskim primjercima i digitalnim resursima dijelom upotpunile zbirke Biblioteke.