Image

Poziv građanima za prisustvo prezentaciji projekta „Prevencijom do zdravlja“ u MZ Babića bašča

Počela je implementacija projekta „Prevencijom do zdravlja“ u Mjesnoj zajednici Babića bašča, koji će biti namijenjen stanovnicama ove i ostalih starogradskih mjesnih zajednica.

Tim povodom će u četvrtak, 11. januara , 2018. godine u MZ Babića bašča; Maguda br. 1, sa početkom u 18 sati biti organizovan informativni sastanak sa svim zainteresovanim stanovnicama Starog Grada. Pozivaju se svi zainteresovani stanovnici Starog Grada da prisustvuju ovom sastanku, na kojem će prisustvovati i implementatori projekta.

Projektom „Prevencijom do zdravlja“ planirano je organizovanje programa preventivne zdravstvene zaštite kroz korektivno-preventivne vježbe. Planirane su i aktivnosti u oblasti zdravstvenog savjetovanja s posebnim akcentom na internu medicinu, kao i edukativne radionice o zdravoj ishrani s ciljem prevencije pretilosti. Projekat je namijenjen stanovnicama starosne dobi 50 i više godina s mjesnih područja Babića bašča, Bistrik, Hirid – Jarčedoli, ali i svim ostalim zainteresovanim građanima.

Projekat „Prevencijom do zdravlja“ odobren je u sklopu programa „Jačanje uloge MZ u BiH“ koje u saradnji sa Općinom Stari Grad, implementira UNDP u BiH, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Vrijednost projekta, kojeg je pripremio Sektor za lokalni razvoj je oko 9.100 KM, te će ga donator finansirati sa oko 6.400 KM, a Općina Stari Grad sufinansirati sa oko 2.700 KM. Implementator projekta „Prevencijom do zdravlja“ je Udruženje za unapređenje i promociju zdravlja „Generacija“.