Image

Postavljena nova saobraćajna signalizacija

Na osnovu ugovora o redovnom održavanju saobraćajnica na području općine Stari Grad, urađeno je postavljanje nove saobraćajne signalizacije. Cilj projekta je povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju, posebno pješaka. Postavljeno je 15 novih saobraćajnih znakova i ogledala.

Saobraćajni znakovi postavljeni su u ulicama: Safvet-bega Bašagića, Pirin brijeg Arapova, Čeljigovići, Ćumurija, Nadmejdan, Za beglukom, Terzibašina, Hadžiabdinica, Bistrik, Faletići do broja 21 i Saburina. Znakovi označavaju pješačke prelaze, izbočine na cesti, put prava prvenstva i zabranu zaustavljanja/parkiranja. Saobraćajna ogledala su postavljena u ulicama Mahmutovac i Kamenica, te u ulici Rogina na dijelu sa spojom ulice Hanin sokak i u ulici Brodac kod Vijećnice.

Radove je izveo KJKP „Rad“, a finasirala ih je Općina Stari Grad sa oko 5.000 konvertibilnih maraka.