Image

Postavlja se video nadzor u Aleji ambasadora, u planu video nadzor na svim ulazima/izlazima iz Starog Grada

U toku je postavljanje video nadzora na popularnom starogradskom šetalištu – Aleja ambasadora. Video nadzor već je instaliran na Darivi gdje je postavljena kamera, a instaliran je i odašiljač za signal, te wi-fi uređaji za prenos signala do Prve policijske uprave koja će imati direktni nadzor nad Alejom ambasadora. Na ovaj način pokušat će se spriječiti oštećenja i vandalizmi kojima je ovo šetalište bilo izloženo prethodnih godina, te povećati sigurnost građana. Na meti vandala često su bile klupe, stabla lipe, pa i ploče sa imenima ambasadora koji su ih zasadili.

Kako bi sigurnost građana koji se kreću Alejom ambasadora bila na višem nivou, u prethodnom periodu urađena je i rekonstrukcija javne rasvjete, svih 34 stuba, na koje su postavljene nove LED sijalice. Osim toga, rasvjeta je urađena i na pločama sa imenima ambasadora.

„U planu je postavljanje kamera na Bentbaši – kod terena za mali fudbal i kod Kozije ćuprije. Dinamika ovih radova ne zavisi od nas, nego od Elektroprivrede. Na Bentbaši će se raditi sutra, a kod Kozije ćuprije nam je potrebna intervencija Elektroprivrede kojima smo uputili zahtjev za intervenciju na stubu na kojem će biti kamere i sada čekamo. Nadamo se da će uskoro reagovati,“ kazali su iz općinskog Sektora za lokalni razvoj koji je pripremao ovaj projekat. Projekat se realizuje u saradnji sa KJU Zaštićena prirodna područja.

Pored toga, Općina Stari Grad Sarajevo već radi na projektu uvođenja video nadzora na izlazima/ulazima iz ove općine. U toku ove godine je pripremljen projekat, te provjerene lokacije i dostupnost infrastrukture za pokrivanje video nadzorom sedam (7) izlaza/ulaza iz općine Stari Grad. U budžetu za narednu godinu za te namjene planirat će se 25.000 KM. S obzirom da se radi o značajnim ulaganjima, Općina Stari Grad očekuje punu podršku Vlade Kantona Sarajevo - nadležne za ovu problematiku, i drugih nivoa u provođenju ovog projekta, kako bi se što prije počelo sa njegovom implementacijom.

Općina Stari Grad je u protekle dvije godine u potpunosti uvela video nadzor u deset osnovnih i srednjih škola koje se nalaze na teritoriji ove općine, te izvršila uvezivanje video nadzora sa Prvom policijskom upravom (Logavina). Projekat je u potpunosti finansirala Općina Stari Grad.