Image

Pokazne vježbe evakuacije u osnovnim školama u Centru

Služba za civilnu zaštitu Općine Centar nastavlja sa programom obuke o načinu postupanja u slučaju pojave požara ili neke druge nesreće. Uz redovnu obuku o protivpožarnoj zaštiti u osnovnim školama sa područja Centra, ove godine održane su i pokazne vježbe evakuacije u sedam osnovnih škola.

Preostale su još četiri škole gdje će tokom oktobra biti izvedene pokazne vježbe evakuacije koje za učenike i nastavno osoblje organizira Služba za civilnu zaštitu u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom ''Bjelave'', Crvenim križom Općine Centar i Službom za prvu medicinsku pomoć koja je formirana pri Domu zdravlja Kantona Sarajevo – Organizaciona jedinica Centar.

Pokazne vježbe evakuacije u osnovnim školama će biti održane u sljedećim terminima: u utorak, 9. oktobra 2018. godine u 12,20 sati u Osnovnoj školi ''Safvet-beg Bašagić'' (Gimnazijska 1); u srijedu, 10. oktobra u 10,30 sati u Osnovnoj školi ''Hasan Kaimija'' (Cicin han 93); u četvrtak, 11. oktobra u 9,20 sati u Osnovnoj školi ''Musa Ćazim Ćatić'' (Čekaluša 55); u četvrtak, 18. oktobra u 10 sati u Osnovnoj školi ''Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak'' (Braće Begić 19).