Image

Pojačan inspekcijski za vrijeme novogodišnjih praznika

U narednom periodu, posebno u vrijeme novogodišnjih praznika, na području općine Centar biće pojačan inspekcijski nadzor.

Ova aktivnost prije svega predviđa jaču kontrolu zauzimanja javnih površina, te se stoga apeluje na sve one koji imaju odobrenja, da postupaju u skladu sa odredbama dozvole koja im je izdata.

Također, građani sve eventualne nepravilnosti mogu prijaviti na dežurni telefon Službe za inspekcijske poslove na broj 061-488-842.